How do we work

Newday er en slags krysning av entusiasme og visdom på rett sted til rett tid

Eller, sagt på en annen måte:
Gjennom oss vil du kunne bygge bedriften din mye raskere til den når sitt fulle potensiale. Vi investerer i deg og din virksomhet. Sammen bygger vi varige verdier, mens du fortsatt er den som høster applausen underveis.
Vi bidrar med:
Kapital
Lederstøtte
Organisasjonsutvikling
Profesjonalisering
Operativ støtte til strategirealisering
… og sikkert enda mer. Dette tror vi skaper en felles suksess.
HVEM ER VI?
We are entrepreneurs, employees and managers who have owned or worked in large and small companies in the past. So we know what it's all about, both on sunny and rainy days.