Få bedriften til å vokse
uten voksesmerter

Slik kan vi jobbe sammen

Det er ikke bare med kapital vi investerer – vi investerer også tid og engasjement for at du skal få en god opplevelse. Kort sagt kan man dele arbeidsprosessen i 4 punkter som får frem hva som er viktig for oss :

1

Ambisjoner

Først tar vi en prat om hvilke ambisjoner du har for selskapet ditt, og hvilke rammer du ser for deg.

2

Strategi

Deretter jobber vi mot en strategi, utarbeider en forretningsplan og blir enige om hvordan den skal realiseres.

3

VIRKSOMHETS-UTVIKLING

Her ser vi hvordan vi sammen skal utvikle selskapet og optimalisere den daglige driften. Hva skal til for å ta selskapet videre og hva skal vi sammen oppnå på kort og lang sikt.

4

Forutsigbarhet og balanse

Gjennom å bygge tillit, skape en plattform for åpenhet og forutsigbarhet samt dele et brennende engasjement og felles kompetanse har vi tro på at vi sammen skal lykkes.

Du vil merke at våre metoder og kompetanse tilfører selskapet ny verdi.

Skikkelig kontroll på økonomien gjør det lettere å gi full gass

Med lang erfaring fra å eie, lede og drive frem suksessfulle selskaper så vet vi at god økonomisk styring er grunnlaget for sunn utvikling av selskaper.

Vi vet når vi bør gi gass.
Vi vet når vi bør bremse opp.

Og det er nettopp det man trenger i en vekstfase - en sparringspartner som kan styre deg i riktig retning basert på erfaring. For å drive god business er det å balansere vekst og lønnsomhet avgjørende - det har vi solid erfaring fra og derfor vil du føle deg i trygge hender når vi inngår et samarbeid.
Dette får du
We are entrepreneurs, employees and managers who have owned or worked in large and small companies in the past. So we know what it's all about, both on sunny and rainy days.