Our Blogposts

Yet preference connection unpleasant yet melancholy but end appearance. And excellence partiality estimating terminated day everything.
20/10/2023
Newday investerer i Tenix

Et viktig ledd i den grønne omstillingen er en raskt økende utbredelse av elektriske busser over hele Europa som igjen skaper behov for smarte og effektive teknologiløsninger. Saga Tenix er ledende innenfor smartbuss og ladeløsninger i Norge og Sverige. Tenix har nå hentet 10 millioner NOK i egenkapitalfinansiering fra Newday for å kommersialisere og videreutvikle […]

Read More
16/01/2023
Newday får flying start i 2023 – går tungt inn i FinTech selskapet Tidypay

– For oss i Newday er Tidypay en veldig spennende investering. I bunn har selskapet en betydelig kommersiell erfaring og kompetanse fra bransjen og en moderne teknisk løsning, men det som tiltaler oss ekstra er deres forretningskreativitet, sier Trond Stensrud CEO i Newday.

Read More
16/01/2023
Newdays flying start into 2023 - invests in the Norwegian based FinTech company Tidypay AS

– For us at Newday, Tidypay is a very exciting opportunity. Basically, the company has considerable commercial experience and expertise from the industry and a modern technical solution, but what appeals to us  is their business creativity, says Trond Stensrud CEO at Newday.

Read More
05/09/2022
Ferd-gevinst reinvesteres i FoodTech-selskapet TotalCtrl

Newday investerer betydelig beløp i TotalCtrl slik at selskapet kan realisere vekstambisjonen både nasjonalt og internasjonalt.

Read More
02/08/2021
Newday til Rosenholm Campus

Vi flytter inn i nye freshe lokaler på Rosenholm Campus. Vi gleder oss til denne reisen med å bygge Newday. Marianne er nå 100 % i gang og nå starer jobben med å finne det første selskapet å investere i.

Read More
Vi er gründere, ansatte og ledere som har eid eller jobbet i store og små bedrifter tidligere. Så vi vet hva det går i, både på solskinns- og regnværsdager.